Home » Activiteiten

---------------------------------------

Car-na-va-alles | 1 februari | 20.11 uur

Het is geen dameszitting. 't is geen herenzitting. 't is och ginge prinsebal.. Mer wat is ut dah waal? 

In de Remise sjteet u groet rad van Fortuin en dat rad bepaalt ALLES!
Herenzitting, dameszitting, prins oet roope, kappe aaf, esch krütske, zitting, receptie, hirringbiete en nog veul mieje.. Loat dich och dit joar wer verasse durrig unne geweldige carnaval op inge oavend!